Styret

Studiescenen ønsker nye medlemmer velkomne og håper at du som ønsker å vite mer tar kontakt med en av oss direkte.

Vedtekter? Se nederst på siden.

Styremedlemmer:

Leder Øyvind Solli, Digerudveien 52, 1455 Nordre Frogn, tlf. 951 03 444, oyvind.solli@me.com

Nestleder Cathrine W. Langlie, Garderveien 152, 1455 Nordre Frogn, tlf: 95 96 89 54, cathrinelanglie@hotmail.com

Sekretær John Vedde, 1415 Oppegård, john@vedde.net

Jorun Møien, i-moeie@online.no

Cecilie Langlie, cilly82@hotmail.com

Thomas Kopperud

Varamedlemmer:

Mette-Lise Engh

Christoffer Westberg

Sander Svartbekk Sandvik

 

Vedtekter for Drøbak Studiescene

Vedtekter for Drøbak Studiescene (pdf)

Medlemkontingent vedtatt av årsmøtet

Familiemedlemskap er kroner 310.

Enkelt medlemskap er kroner 260.

Student medlemskap er kroner 160.

Honnør/pensjonist medlemskap er kroner 160.