Styret

Nedenfor finner du en liste over styremedlemmer i Drøbak studiescene.

Studiescenen ønsker nye medlemmer velkomne og håper at du som ønsker å vite mer tar kontakt med en av oss direkte.

Leder Øyvind Solli
Digerudveien 52, 1455 Nordre Frogn
tlf. 951 03 444
oyvind.solli@me.com

Nestleder Cathrine W. Langlie
Garderveien 152, 1455 Nordre Frogn
tlf: 95 96 89 54
cathrinelanglie@hotmail.com

Sekretær John Vedde
1415 Oppegård
john@vedde.net

Styremedlemmer:

Mette-Lise Engh
mettelise.engh@gmail.com

Jorun Møien
i-moeie@online.no

Cecilie Langlie
cilly82@hotmail.com

 

Varamedlemmer:

Einar Brattaker

Thomas Kopperud

Sander Svartbekk Sandvik