Styret

Studiescenen ønsker nye medlemmer velkomne og håper at du som ønsker å vite mer tar kontakt med en av oss direkte.

Se våre vedtekter

Styremedlemmer:

Leder Øyvind Solli, tlf. 951 03 444, oyvind.solli@me.com

Nestleder Cathrine W. Langlie,  tlf: 95 96 89 54, cathrinelanglie@hotmail.com

Jorun Møien, i-moeie@online.no

Cecilie Langlie, cilly82@hotmail.com

Thomas Kopperud, thomkopp95@gmail.com

Varamedlemmer:

Christoffer Westberg

Kjell-Morten Gustavsen