Vedtekter for Drøbak Studiescene

Vedtekter for Drøbak Studiescene (pdf) – Sist endret på årsmøtet i 2023.

Etiske retningslinjer for Drøbak Studiescene (pdf) – Vedtatt på styremøte 19.8.19

Om medlemskap står det i våre vedtekter:

Medlem av Studiescenen kan den bli som viser interesse og evner for amatørteater, og som er over 18 år. 
Betalt kontingent gir stemmerett ved årsmøtet. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.
For å delta i Drøbak Studiescenes oppsetninger, må man være medlem. Medlemmene forventes å delta i Drøbak Studiescenes aktiviteter.
Alle våre medlemmer og innleide samarbeidspartnere plikter å følge de til enhver tid
gjeldende retningslinjer vedtatt av styret i Drøbak Studiescene.

Vi ønsker nye medlemmer velkomne. Vil du bli medlem?

Ønsker du å melde deg inn, så ta kontakt med Cathrine W. Langlie, e-post: cathrinelanglie@hotmail.com.

Medlemskontingent vedtatt av årsmøtet

Enkelt medlemskap er kroner 260.

Familiemedlemskap er kroner 310.

Medlemskap for studenter og hjemmeboende barn er kroner 160.

Honnør/pensjonist medlemskap er kroner 160.