Æresmedlemmer

Drøbak Studiescenes Æresmedlemmer

Her ser du en liste over alle æresmedlemmer utnevnt i Drøbak studiescenes lange historie.

maske1

Arne Nordberg Andersen
Henry Bahus
Nina Brodersen
Mette-Lise Engh
Kjell-Morten Gustavsen
Einar Hansten
Gerd Holtnæs
Tom Chr. Holtnæs
Anne Høiland
Erna Johannesen
Wilhelm Isaksen
Arne Kjøia
Oskar Kvåle
Cathrine W. Langlie
Lars-Helge Myklebust
Jorun Møien
Reidar Rønningen
Øyvind Solli
John Vedde
Elin Wennersgaard
Ole Christian Øen
Øystein Øystå

Riddere av den Gyldne Maske

I løpet av vår historie har følgende blitt tildelt denne æresbevisningen.

Nina Brodersen
Mette-Lise Engh
Gerd Holtnæs
Tom Chr. Holtnæs
Erna Johannesen
Thomas Kopperud
Cathrine W. Langlie
Anne-Berit Millstein
Jorun Møien
John Vedde
Anne-Lise Wego
Elin Wennersgaard
Christoffer Westberg